امروز: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ اسفند
 

قیمت محصولات

 محصولات تولیدی در  مردا د ماه1397
قیمت به ریال شرایط فروش
کنسانتره سوپر تولید 
 
  
19200در صورت سفارش با واحد بازرگانی  شرکت هماهنگ فرمایید.

کنسانتره پرشیر ویژه 

18600 با توجه به میزان خرید شرایط فروش مشخص میگردد.
کنسانتره شیر ی درجه یک16700 "          "          "          "          "

کنسانتره شیری درجه دو 

16000"          "          "          "          "

کنسانتره پرواری  

15600
"          "          "          "          "
کنسانتره  گوسفندی 

15000

"          "          "          "          "

 کنسا نتره  پرواری ویژه 

16700 "          "          "          "          "

کنسانتره شتر و شتر مرغ

 

-------------------

 

در صورت سفارش با واحد بازرگانی شرکت هماهنگ فرمایید .


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال