امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
 

عوامل كليدي در موفقيت خوراك دهي

 عوامل كليدي در موفقيت خوراك دهي

سه عامل كليدي در موفقيت خوراك دهي

سه عامل كليدي در بحث موفقيت تغذيه گاوها وجود دارد كه آنها را عواملPAC       موفقيت ناميدند دقت (PRECISION ) توجه به جزئيات (ATTENTION TO DETAILS  ) ثبات (CONSISTENCY ) اگر خوراك دهنده ها بتوانند روي اين سه موضوع تمركز كنند و پيشي بگيرند ، يك راه طولاني را به سمت برنامه هاي تغذيه اي موفق پيموده اند 0 دقيق بودن مخصوصاً به دليل هزينه هاي بالاي تغذيه اي از اهميت زيادي برخوردار است ، به طوري كه هر ماده مغذي در هرزمان بايد دقيقا در مقدار صحيح تغذيه شود 0 دقت در حين تغذيه دام براي سود آوري گله شيري و سلامت آن مهم است 0 بسيار مهم است كه خوراك دهنده هنگام مخلوط كرد مواد غذايي در مخلوط كن ( مخلوط كردن مقدار مناسبي از مواد غذايي در زمان مناسب و ريختن به مقدار مناسب در هر جايگاه ) دقيق باشد0 وقتي گزارش نرم افزارهاي تغذيه اي را ارزيابي مي كنيد دنبال چه چيزي هستيد ؟

1-     خطاي خوراك دهنده در مخلوط كردن موادغذايي را بررسي كنيد0 خطاهاي كمتر از يك درصد را ناديده بگيريد 0

2-    گزارش هزينه خطاي كار خوراك دهنده نشان مي دهد كه آيا دقت خوراك دهنده هنگام پركردن مخلوط كن و مديريت ميزان مواد مغذي در هزينه هاي گاوداري هزينه قابل توجهي است يا نه و آيا هزينه هاي آن با هزينه استاندارد تعريف شده مطابقت دارد ؟

3-    زمان مخلوط كردن را ازنظر تاريخ و نوبت مخلوط كردن خوراك بررسي كنيد0 هنگام آماده سازي هرنوبت خوراك ، خوراك دهنده بايد منحصراً روي پركردن و مخلوط كردن موادغذايي تمركز كند و نبايد با دادن علوفه ، تميز كردن آخور و ساير كارها سرگرم شوند 0

4-    خطاي خوراك ريختن را بررسي كنيد 0 هدف بايد كمتر از 5/0 درصد خطا در هر جايگاه باشد 0 به طور مثال اگر يك جايگاه به طور مداوم به ميزان 3 درصد كمتر از حد معمول تغذيه شود 0 توليد شير به ميزان 26/1 كيلو گرم به ازاء هر گاو در روز در آن جايگاه كاهش مي يابد 0 خوراك دهنده ها از لحاظ اخلاقي بايد جزيي نگر باشد و روي بهداشت و مكان آماده سازي خوراك ، انبار مواد غذايي و علوفه تمركز كنند 0 خوراك دهنده هاي جزيي نگر اغلب تفاوت هاي جيره كاملا مخلوط را بين روزها يا بين جايگاه ها قبل از به خطر افتادن سلامتي گله و توليد شير شناسايي مي كنند 0 آنها هميشه مراقب هر تغييري در رفتار تغذيه اي گاو و يا قوام مدفوع هستند و هميشه تراكتور ها ،مخلوط كن ها و ساير تجهيزات را در شرايط عالي نگه مي دارند 0 بعضي خوراك دهنده ها بهتر از ساير خوراك دهنده هاي به جزييات دقت مي كنند ، ولي هركس مي تواند ياد بگيرد و پيشرفت كند0

در برنامه غذايي تان ثبات داشته باشيد

ثابت بودن يك عامل كليدي بسيار مهم در موفقيت و سود آوري است 0 اين موضوع به هر ابزار و فرآيندي در برنامه خوراك دهي مربوط مي شود0

-     خوراك دهي را در يك زمان ثابت در روز شروع كنيد 0دستور خوراك دهي جايگاه را در يك زمان مشخص صادر كنيد 0 تفاوت زماني 5 دقيقه ديرتر يا زودتر مورد قبول است 0

-      زمان مخلوط كردن بايد ثابت باشد 0 زمان مخلوط كردن گزارش شده در هر محموله خوراك را بررسي كنيد و از ثابت بودن زمان مخلوط كردن بين روزها و در هر بار خوراك مطمئن شويد0

-      خوراك ريخته شده در آخور بايد همان مقداري باشد كه در برنامه جيره نويسي متخصصان تغذيه تنظيم شده است و مثل اين است كه به خوراك دهنده بگوييد خوراك ريخته شده در آخور در روز دوشنبه بايد مشابه خوراك روز يكشنبه و چهار شنبه باشد 0

-        عملاً خوراك ريزي را در ساعت مشخص و به دفعات يكسان در هر روز انجام دهيد 0

اين موضوع مهم است كه خوراك دهنده ها را از ميزان اهميت نقش آنها در گاوداري مطلع سازيم 0 انتقال اطلاعات سلامتي گله و هزينه هاي خوراك به آنها مي تواند انگيزه بزرگي برايشان باشد 0 اجراي برنامه هاي پاداش براساس دقت ، صحت و انسجام خوراك دهنده مي تواند سود بخش باشد 0

 

واحد تحقيق و توسعه كارخانه خوراك دام خراسان
  (برگرفته از نشريه كشت وصنعت شماره 83 )

 

تاريخ: ۱۳۹۳/۴/۲۵
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال