امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۲۶ فروردين
 

ماهنامه تیر96- شماره 67

 ماهنامه تیر96- شماره 67

اصول تغذیه گاو(بخش پنجم)🐮

 

گروه‌های تولیدی:

 

از نظر مدیریتی، تقسیم‌بندی گله‌های بزرگ گاوهای شیری به گروه‌های تولید کننده، توجیه‌پذیر است. این سیستم اجازه می‌دهد که علوفه‌های با کیفیت، به تولید کننده‌هایی که دارای بیشترین مقدار تولید شیر هستند، داده شود. امروزه تغذیه‌ی گاوها با کنسانتره‌های تفکیک شده، با سیستم جعبه‌های غذا دهنده خودکار میسر شده است؛ تنظیم این سیستم جیره‌دهی، به عهده‌ی رایانه‌های متصل به فرستنده‌ها یا تراشه‌های گوشواره‌ای می‌باشد.

این سیستم اجازه می‌دهد تا مقدار خوراک و کنسانتره‌ی دریافتی هر گاو با توجه به میزان شیر تولیدی آن، در ۲۴ ساعت کنترل شود.

 

نیازهای تغذیه ای گاو شیرده:

 

مواد غذایی مورد نیاز گاو شیری از لحاظ انرژی، پروتئین، فیبرخام، مواد معدنی و ویتامین‌ها بیان شده‌اند به‌طوری که در راهنماهای محلی، تحت قالب توصیه و پیشنهاد، نوع مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری مشخص شده‌است.

این اطلاعات ضروری هستند و اگر راهنمای محلی وجود نداشته باشد پیشنهاد می‌شود که از جدول‌های شورای ملی (ایالات متحده‌) و یا انجمن تحقیقات کشاورزی (بریتانیا) یا اطلاعات ترکیبی از سایر منابع معتبر استفاده شود. این منابع اطلاعات کاربردی خوبی در اختیار افراد میگذارند.

با این وجود، این اجازه وجود دارا تا افراد، ارزش‌های ترجیح داده شده را جایگزین کنند.

برای مثال: هنگام آماده‌سازی یک گاو شیرده پرمحصول، درجهت جبران کاهش وزن در آب و هوای نامناسب، انرژی بیشتری در خوراک نیاز است.

انرژی مورد نیاز برای شیردهی گاوها از جنبه‌های مختلفی بیان میشود.در اینجا  مقادیر TDN (کل مواد غذایی قابل هضم) و NEL (انرژی خالص شیردهی) شرح داده شده است، زیرا این استاندارد‌ها جهانی هستند.

 

منبع: مجله ی veepro holland

تاريخ: ۱۳۹۶/۵/۲۲
 


آب و هوااوقات شرعی

طراحی و اجرا توسط وب باکس پورتال